DYREKTOR

O nas » DYREKTOR

mgr Anna Skwarka - Dyrektor Przedszkola 422

Ukończyła studia pedagogiczne o specjalności: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, ma 16 letnie doświadczenie w pracy pedagogicznej.

Ukończyła wiele kursów, warsztatów i szkoleń doskonalących oraz nadających dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje. Uważa, że praca z dziećmi daje mnóstwo satysfakcji i pozytywnej energii. U dzieci stara się rozwijać kreatywność, ciekawość świata oraz wiarę we własne możliwości. Kieruje się zasadą, że każde dziecko ma w sobie talenty, które trzeba odkrywać i rozwijać. 

Posiada również kwalifikacje eksperta w komisjach dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, jest rzeczoznawcą podręczników szkolnych wpisaną na listę MEN.

W swojej pracy duży nacisk kładzie na efektywne zarządzanie kadrą, na współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami to jej pasja i dlatego jest również wykładowcą akademickim na jednej z warszawskich uczelni.