NIEDŹWIADKI

Grupy » NIEDŹWIADKI

Grupa IV "Niedźwiadki" to już "trochę" starszaki :) Uczęszczają do niej dzieci 5-6 letnie.W ciągu dnia przebywają pod opieką dwóch nauczycielek (pracujących na zmianę), pomocy nauczyciela oraz opiekunki grupowej.

W grupie IV dzieci bawiąc się i ucząc powoli przygotowują się do rozpoczęcia nauki szkolnej ( 6 latki i chętne 5 latki realizują program "zerówki") Nadrzędnym celem działań edukacyjnych w tej grupie jest wszechstronny rozwój dziecka (społeczny, umysłowy, emocjonalny i fizyczny).

Nauczycielki zachęcają dzieci do poszerzania wiedzy, rozwijania talentów i zainteresowań poprzez organizowanie stymulujących
i aktywizujących zajęć dostosowanych do wieku i indywidualnych potrzeb dzieci 5-6 letnich. Dzieci rozwijają umiejetność koncentracji uwagi, doskonala pamięć, rozwijają swoją pomysłowość i kreatywność.

Nauczycielki do każdego dziecka podchodzą indywidualnie, pamiętają o knieczności monitorowania rozwoju, w razie potrzeby prowadzą z dziećmi indywidualne "zajęcia" doskonalące, stymulujące, wyrównawcze, rozwijajaące zdolności i talenty:). Monitorując postęp w rozwoju dziecka, dokonują analizy nabytych wiadomości
i umiejętności. Umożliwia to planowanie sposobów oddziaływania, ocenę skuteczności zrealizowanych metod i form w stosunku do każdego dziecka w grupie.

Wiedząc, jak ważna jest współpraca z Rodzicami, nauczycielki zachęcają do udziału w zajęciach otwartych i uroczystościach, służą pomocą i wiedzą psychologiczno-pedagogiczną, chętnie odpowiadają na pytania opiekunów. Dzieci mają zapewnione komfortowe warunki do nauki i zabawy, a dzięki kompetentnej kadrze pedagogicznej w przyszłości osiągają wysoki poziom gotowości szkolnej.

„Niedźwiadki ” mogą uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach dodatkowych : rytmika,gimnastyka,j.angielski, plastyka, w razie potrzeby dzieci uczestniczą w indywidualnych zajęciach z logopedą.