Zmiana zasad zapisów na dyżur wakacyjny

Aktualności » Zmiana zasad zapisów na dyżur wakacyjny

Szanowni Państwo,

w związku zaistniałą sytuacją ulegają zmianie zasady prowadzenia zapisów na dyżury wakacyjne.

Dyrektor przedszkola/szkoły generuje hasła z systemu, które przekazuje rodzicom wyłącznie  drogą  elektroniczną  na  adresy mailowe rodziców (lub platformę i-przedszkole wykorzystywaną przez placówkę).

W treści maila proszę wskazać tylko imię dziecka i hasło (bez innych danych).

W przypadku braku adresu email rodzica dyrektor kontaktuje się telefonicznie z

rodzicami i ustala sposób przekazania hasła.

Możliwość generacji hasła będzie dostępna od 23 marca.

UWAGA!

Rodzice    dzieci biorących  udział w rekrutacji do przedszkoli */oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 korzystają z hasła nadanego w systemie rejestracji wniosku/zgłoszenia.

Rodzice  wypełniają  wniosek tylko w  systemie zapisów  na  dyżury  wakacyjne. Nie muszą dostarczać jego wersji papierowej do placówki.

Terminy zapisów i pozostałe zasady pozostają bez zmian.

* Dotyczy dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola ,nie potwierdziły woli kontynuacji i ubiegają się o przyjęcie do innego przedszkola/szkoły.

 

 

Rodzice wypełniają wniosek
tylko
w systemie
zapisów na dyżury wakacyjne
.
Nie muszą dostarczać jego wersji papierowej do
placówki
.
Terminy zapisów i pozostałe zasady pozostają bez
zmian.
*
Dotyczy dzieci, któr
e
obecnie uczęszczają do przedszkola
,
nie potwierdziły woli
kontynuacji i ubiegają się o przyjęcie do innego przedszkola
/szkoły